Ningbo / Wang Shu: 29.815923, 121.542907
Hangzhou / Vertical Courtyards: 30.237352, 120.200515
Shanghai / Exterior design in a lilong: 31.222151, 121.464456