Beijing / Yonghegong: 39.947746, 116.417237
Beijing / Caochangdi: 39.997901, 116.507392
Beijing / New traditional siheyuan: 39.934867, 116.399720
Beijing / Wonderland: 40.234755, 116.163762
Beijing / Wangjing Soho: 39.995435, 116.475070
Beijing / Hutong: 39.895613, 116.407914
Beijing / Gulo: 39.939883, 116.405897
Beijing / Galaxy soho: 39.919430, 116.427076